Mascota M’agrada escoltar

 

Winner of “El Cim” School Contest “I like to listen!”, that consists in illustrating a mascot that reflects the slogan of the school’s global project for the course 17-18.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ilustración ganadora del Concurso de la Escuela “El Cim” “¡Me gusta escuchar!”, que consistía en ilustrar una mascota que reflejara el eslogan del proyecto global de la escuela para el curso 17-18.

Mascota M'agrada escoltar, Escola El cim

http://escolaelcim.cat
https://magradaescoltar.wordpress.com/2018/01/21/ja-tenim-mascota/